Kako glasen je lahko motor? Omejitev ni le 77 dB(A)

Katarina Turnšek
Iz revije motoSI št. 109 (avgust – oktober 2023)

Že več let zapovrstjo policisti tudi na slovenskih, motoristično močno obremenjenih točkah občasno merijo hrup iz izpuhov. Ob tem se marsikomu zastavlja vprašanje, kako glasen sme biti njihov motor.

Opažamo, da so motoristi še vedno prepričani, da zadostijo zakonodaji, če izpuh njihovega motocikla v mirovanju ne presega glasnosti 80, morda celo 90 decibelov. A to še zdaleč ni res! Prav tako pa številke glede dovoljenih decibelov ne gre posploševati. S tem, ko smo vstopili v Evropsko unijo, nas zavezuje tudi njen pravni red in zato se je že dolgo tega spremenila tudi zakonodaja v Sloveniji.
Prvo dejstvo je: ko vas ustavi policist, je zanj merodajen tisti podatek, ki je zapisan v homologacijskem kartonu vozila oziroma je naveden tudi na deklaracijski tablici vozila (lahko ob VIN številki). Tam običajno piše, kako glasen sme biti vaš motocikel v decibelih v mirovanju in pri katerih vrtljajih. Takšno meritev naj bi opravil policist. In še to. Za to mora biti posebej usposobljen – ne more je opravljati vsakdo.
Mejna vrednost se ne sme spremeniti niti če je nameščen poprodajni dušilec zvoka; njegov zvok torej ne sme preseči zvoka motocikla z originalnim dušilcem! Če se to zgodi, lahko policist takšno vozilo izloči iz prometa.

Drugo dejstvo: dobili smo več namigov, da je Specializirana enota Policije za nadzor prometa, ki v glavnem izvaja te meritve, zelo ostra. Letos na veliko pobirajo registrske tablice. Prihajajo pa pred vsem na podlagi pritožb občanov – sploh v okolici Vršiča.

Ali veste, da vas lahko policist izloči iz prometa že zaradi svoje subjektivne ocene, da ste preglasni? Brez meritve! Sodna praksa pravi, da lahko policist krene postopek o prekršku tudi brez dokaznega postopka, kakršen je recimo napotitev na izredni tehnični pregled, če imate preglasen ali neoriginalen, nehomologiran izpuh. Na vas je, da naknadno dokažete, da se je policist morda zmotil. Mimogrede, strošek izrednega tehničnega pregleda plača država, če je vozilo brezhibno. Če pa ni, strošek krije lastnik vozila.
Decibeli in zakonodaja
Za odobritve vozil so v Republiki Sloveniji v veljavi predpisi, ki so povsem usklajeni s predpisi Evropske unije, kar pomeni, da se lahko v naši državi dajejo na trg taka vozila, ki se lahko dajejo na trg v drugih državah članicah Evropske unije. Med omenjenimi predpisi so tudi predpisi glede mejnih vrednosti hrupa mopedov in motornih koles, ki veljajo enako v vseh državah članicah Evropske Unije.
Zakonodaja o mejnih vrednosti hrupa motociklov se je z leti spreminjala.
Leta 2014 se je meja, ki je določala glasnost iz izpuhov na največ 80 dB(A), spustila na 77 dB(A) za težka motorna kolesa, merjeno pri 50 kilometrih na uro. Torej ne v mirovanju!
Poleg tega starejši motocikli ne podležejo najnovejši zakonodaji. Tisti, recimo z normo Euro 3 ali celo manj, so na splošno glasnejši od novejših in zakonodaja, ki je takrat veljala zanje, jim danes ne preprečuje vožnje (razen v nekaterih turističnih gorski krajih, kjer na to opozarjajo posebni prometni znaki).
Če se še malo ozremo v preteklost. Z uvedbo standarda Euro 3 je lahko homologiran motocikel izpustil do 75 dB(A) zvoka v primeru, da je bil do 80 kubičen. Največ 77 dB(A) je lahko izpuhnil, če je bil do 175 kubičen in 80 dB(A), če je imel več kot 175 ccm prostornine. Meritev je morala biti opravljena pri konstantni hitrosti 50 km/h, 10 metrov pred mikrofoni je moral motocikel polno pospešiti in 10 metrov za mikrofoni je moral biti plin zaprt. Ves ta čas mikrofoni zaznavajo zvok, ki ne sme preseči zgoraj navedenih meja. Poleg tega testa je bil motocikel testiran tudi v mirovanju, v večini primerov pri polovici najvišjih vrtljajev motorja – emisija hrupa v dB(A) in vrtilna frekvenca motorja, pri kateri je bil izmerjen, sta navedeni na identifikacijski oznaki motocikla oz. v homologacijskem kartončku.
Z uvedbo standarda Euro 4 se sprva ni nič spremenilo; nato pa je prišla nova uredba, ki pa ima drugačne omejitve in so precej bolj kompleksne. V posebno enačbo za izračun sta vključeni masa vozila in moč motorja. Prav tako se motocikel testira pri polnem plinu in konstantni hitrosti. V vsakem primeru velja, da je največja dovoljena glasnost izpuha zapisana na motociklu ali v homologacijskem kartončku. In ti podatki se precej razlikujejo od motocikla do motocikla.
Kdaj zvok postane hrup
Večkrat govorimo o tem, da je daljša izpostavljenost hrupu, ki ga proizvede motocikel (ali zvok v čeladi) dolgoročno škodljiva. Slovenska delovna zakonodaja postavlja standarde za zaščito na delovnem mestu takole: dovoljena dnevna izpostavljenost (torej 8 ur) nivoju hrupa je 85 dB(A). Če hrup dosega 90 dB(A), je dovoljeni čas izpostavljenosti samo še 2 uri in pol.
Kaj sploh pomenijo te številke? Najprej je treba razumeti, da le majhna razlika v decibelih (dB) pomeni veliko razliko v moči zvoka. Moč zvoka pri 90 dB je desetkrat večja kot pri 80 dB! Človek to zazna kot dvakratno povečanje glasnosti.
Vendar pa za motorista ni tako ogrožujoč zvok, ki prihaja iz njegovega dušilca, pač pa veter, ki udarja v čelado. Pri potovalni hitrosti (130 km/h) namreč lahko ustvarja jakost zvoka v čeladi 115 dB(A)! Normalen človeški govor dosega nivo 60 dB(A), kričanje pa 80 dB(A).

Hrupu naj bi se motorist izognil tako, da si s čepki zaščiti ušesa. Na spletni platformi »Predlagam vladi« smo ob tem naleteli na sila zanimiv zapis:
»Starejši in modificirani motorji oddajajo izredno visok nivo hrupa in vznemirjajo prebivalce ob prometnih cestah v mestih in vaseh ter ostale udeležence v prometu (pešce, kolesarje).
Sam sem na primer kot kolesar primoran k nošenju čepkov proti hrupu. Hrupen motor, ki me je prehitel z veliko hitrostjo, mi je namreč že lažje poškodoval bobniče …«

Vladni odgovor je bil naslednji:

»Glede na navedbo v predlogu, da je oseba kot kolesar primorana k nošenju čepkov proti hrupu pa pojasnjujemo, da 35. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) določa, da voznik, med katere zakon šteje tudi kolesarje, med vožnjo v cestnem prometu ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.). Za tako ravnanje je za voznika v cestnem prometu določena globa 40 eurov.«

Deli
Pripni
Čivkni