Uvoz rabljenega motocikla iz EU

Katarina Turnšek

Razlika med uvozom novega in rabljenega vozila je v tem, da za rabljeno v Sloveniji (niti v tujini) ni potrebno plačati 22-odstotnega davka na dodano vrednost.

Vendar pa evropska zakonodaja (in ne le slovenska!) vozilo šteje za rabljeno šele kadar je od dneva prve registracije preteklo več kot 6 mesecev in (!) ima vozilo tudi več kot 6.000 prevoženih kilometrov. To torej pomeni, da morata biti za to, da je motocikel priznan za rabljenega, izpolnjena oba pogoja!
Če boste torej v Slovenijo pripeljali motocikel, ki ima na števcu manj kot 6.000 kilometrov, ga bodo na davčnem uradu imeli za novega ne glede na njegovo starost! To pa v praksi pomeni, da boste prisiljeni v Sloveniji zanj plačati še 22-odstotni davek.

Stanje števca se v Sloveniji prvič preverja in tudi fotografira, ko odpeljete motocikel »na homologacijo« – pri Strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, po domače »na Tehničnih pregledih«. Tam se začne vsaka pot vozila, pripeljanega iz tujine, ki bi ga želeli registrirati v Sloveniji.
Za začetek postopka morate priložiti kupoprodajno pogodbo. Če je v tej kupoprodajni pogodbi zapisano, da ste kupili motocikel z manj kot 6.000 kilometri, to pomeni, da ste kupili novega in bo treba plačati 22-odstotni DDV – ne glede na to, koliko kilometrov imate trenutno na števcu. »Stari mački«, ki se ukvarjajo s tem poslom, to dobro vedo in zato vedno poskrbijo, da ima motocikel »na tehničnem pregledu« na števcu dovolj kilometrov in da sta tudi kupoprodajna pogodba oziroma račun zanje »neobremenjujoča« … Stanje števca namreč ni obvezen element kupoprodajne pogodbe.

Če ste motocikel kupili v tujini od fizične osebe, morate predložiti kupoprodajno pogodbo, ki pa je ni treba overjati. To namreč ni zakonsko obvezno.
V kupoprodajni pogodbi morata biti razvidni cena in datum pridobitve vozila. S »Tehničnih pregledov« boste namreč napoteni na finančni urad (»davčna«), kjer vam bodo na podlagi te cene izračunali davek na motorna vozila (DMV). Mimogrede, na finančnem uradu lahko primerjajo ceno vozila, navedenega v vaši pogodbi oziroma na računu s podatki za takšno vozilo iz Eurotaxa. V primeru prevelikega odstopanja vrednosti vam DMV lahko izračunajo upoštevaje vrednost vozila po Eurotaxu.

Poleg kupoprodajne pogodbe ali računa morate že v postopku homologacije predložiti tudi prometno dovoljenje in COC listino (certifikat o skladnosti), vozilo pa mora biti odjavljeno iz prometa – to naredita skupaj s prodajalcem v državi, kjer ste motocikel kupili. Mimogrede, za te postopke ne potrebujete potnega lista, pač pa v državah članicah EU zadostuje osebna izkaznica.

Naj opozorimo še na posebnost, ki obstaja v Italiji. Ko tam odjavljate osebno vozilo iz prometa z namenom, da bo šlo to vozilo v izvoz, želijo imeti od vas prevozni list – tako imenovani CMR mednarodni tovorni list, s katerim prodajalec dokaže svoji državi Italiji, da bo šel motocikel res v tujino, da ga nima neprijavljenega doma na vrtu in bo zato s tem tudi oproščen dajatev »na nepremičnino«.
CMR tovorni list ni nobena posebnost, kupite ga v knjigarnah ali ga dobite pri špediterju, izpolnite pa ga lahko sami. Navodila so v slovenščini. Vnesti je potrebno pred vsem svoj naslov – kam bo šel motocikel. Tisti, ki imajo več izkušenj z nakupom rabljenih vozil v Italiji pravijo, da žigosanje obrazca ni potrebno.
Za nakup vozila v Italiji prav tako velja, da je potrebno zelo natančno preveriti vse številke – na motorju, na okvirju, na prometni, … ker so površni.

Deli
Pripni
Čivkni