Uvoz novega motocikla iz EU
Kakšen je postopek?

Katarina Turnšek

V Sloveniji ni naprodaj vseh motociklov, ki jih ponuja evropski trg ostalih držav. Nimamo na primer zastopnika za znamke Enfield, Benelli, Moto Morini, … Prav tako nekaterih modelov motociklov slovenski zastopniki nimajo v svoji ponudbi. Večkrat pa tuji trgovci za enak denar, kot bi ga bilo treba plačati v Sloveniji, prodajajo bistveno bolj opremljen motocikel.
Kako se sam lotiti uvoza novega motocikla iz držav EU?

Razlika med novim in rabljenim

V tem članku bomo govorili o uvozu novega motocikla iz držav članic Evropske unije. Z uvozom rabljenih se namreč v Sloveniji ukvarja kar nekaj podjetij.
Za začetek je treba vedeti, kaj je sploh to nov motocikel. Večina »forumašev« na tem izpitu pade!
Evropska zakonodaja (in ne le slovenska!) vozilo šteje za novo, če je prodano v manj kot šestih mesecih od dneva prve registracije ALI (!!!) če ima manj kot 6.000 prevoženih kilometrov.
Vozilo pa velja za rabljeno šele takrat, kadar je od dneva prve registracije preteklo več kot 6 mesecev IN (!!!) ima več kot 6.000 prevoženih kilometrov. To torej pomeni, da morata biti za to, da je motocikel priznan za rabljenega, izpolnjena oba pogoja!
Zakaj je tako zelo pomembno vedeti, ali je vozilo novo ali je rabljeno? Zato, ker velja za novo ali rabljeno vozilo različno pravno varstvo, najpomembnejše pa je, da vam za rabljeno vozilo v Sloveniji ne bo potrebno plačati 22-odstotnega davka na dodano vrednost.
Če torej uvažate motocikel s 5.999 kilometri, star pa je že 4 leta, boste morali v Sloveniji plačati DDV in to ne glede na to, da ste vozilo kupili v tujini od fizične ali od pravne osebe! Po zakonodaji to namreč ni rabljeno vozilo, saj nima izpolnjenih obeh pogojev: 6000 prevoženih kilometrov in 6 mesecev od prve registracije.
Ker se v kupoprodajno pogodbo (ali na račun) praviloma zapiše stanje števca, vam ne bo pomagalo, da boste doma vrteli števec naprej …
Podražitev starega motocikla z malo kilometri za dodatnih 22 %, ki je po zakonu torej nov, je najbolj grenka šola, ki jo plačajo nepoučeni.

Kakšni so stroški?

Seveda nas najbolj zanima, kateri so dodatni stroški, ki jih ne bi bilo treba plačati, če bi motocikel kupili v Sloveniji.
Potne stroške za potovanje v tujino si zna izračunati vsak sam, prav tako morebitno najemnino za kombi, v katerem boste najverjetneje pripeljali neregistriran motor. Zanimivo je, da prav te stroške, ki lahko nanesejo nekaj sto evrov, vsakdo zanemari (gorivo, tuneli, vinjete, morda celo prenočišče, …).
Naslednji strošek je homologacija uvoženega motocikla. Trenutna cena tega postopka je 98 evrov.
Največji dodatni strošek pa je seveda davek na motorna vozila (DMV). Če namreč kupite nov motocikel v Sloveniji, ta davek plača prodajalec in je že vštet v maloprodajno ceno.
Če pa kupite nov (ali rabljen!) motocikel v kateri od drugih držav EU, morate DMV plačati v Sloveniji vi.
Kako velik bo ta strošek, je odvisno od moči in prostornine ter od Euro standarda vašega motorja.
Za motocikel, ki ima malo več kot 33 konjev (25 kW), boste na primer plačali le 1,5 % DMV-ja od cene motocikla brez davka. Za takšnega, ki ima več kot 100 konjev (75 kW), pa 5 %.
Pri izračunu DMV-ja se upoštevajo tudi EURO standardi stopnje izpusta, kar pa pri novih motorjih ne bo predstavljajo dodatnega finančnega bremena, saj zakonodaja dodatno obdavčuje le motorje s stopnjo izpusta EURO 2 ali manj.
Vemo pa, da imajo novi motorji stopnjo izpusta že EURO 5.
A to pri izračunu DMV-ja še ni vse. Motocikle nad 1000 kubikov namreč poleg že navedenega doleti še »davek na luksuz«. Za te je treba plačati še dodatnih 5 odstotkov DMV-ja!

Kako torej izračunati DMV?

Primer: v Nemčiji ste kupili motocikel za 11.900 eur (10.000 eur je cena brez davka, ki ji rečemo »davčna osnova«, 1.900 eur pa je nemškega DDV-ja, ki je tam 19-odstoten). Motor ima na primer do 999 ccm in nad 75 kW.
V takem primeru boste morali v Sloveniji plačati 5 % DMV-ja in sicer od davčne osnove, torej od cene brez DDV-ja. To torej znese 500 evrov.
Če bi kupili motor s 1000 ali več kubiki, pa bi bilo treba plačati 10 % od davčne osnove, kar torej znese 1000 evrov.
Še tole: če se davčnemu organu zdi, da cena motocikla na računu ne ustreza njegovi dejanski vrednosti na trgu, jo lahko ugotovi in določi tudi sam!

Vprašanje DDV-ja

Pri uvozu novega motocikla se pojavlja največ zmede in nejasnosti okrog plačila DDV-ja. Kdo ga plača? Kdaj ga plača? Kje ga plača?
Dejstvo je, da je trenutno praksa takšna, da kot fizična oseba najprej plačate prodajalcu polno ceno motocikla (torej z DDV-jem).
Nato pa vam DDV odmerijo še v Sloveniji in sicer tako, da upoštevajo ceno motocikla brez davka, k temu prištejejo vrednost DMV-ja, to pa je šele osnova za naknadni izračun slovenskega DDV-ja, ki je pri nas 22 %!
Za DDV se zdi, da ga je treba plačati dvakrat. V praksi pa to ni res. Vaša naloga je, da po plačilu DDV-ja v Sloveniji pošljete prodajalcu potrdilo o plačilu DDV-ja v Sloveniji in ga zaprosite za povračilo davka, ki ste ga plačali njemu.
Ne poznamo primerov, da prodajalec davka ne bi želel vrniti. Če pa bi se to slučajno zgodilo, se je treba v takem primeru obrniti na davčne organe države, kjer ste motocikel kupili.
Zanimivo pa je naslednje. Ko se človek poglobi v uradne spletne strani Evropske unije, kjer je možno pridobiti tudi konkretne informacije o povračilu dvakrat plačanega DDV-ja pri nakupu novega vozila, lahko izve, da obstajajo znotraj iste države različne prakse v odnosu do Balkancev in vseh ostalih. Recimo. Če je normalno, da si bosta nemški ali italijanski trgovec naš DDV vzela za »depozit«, dokler jima ne dokažemo, da smo ga plačali v Sloveniji, se bosta drugače vedla do koga drugega. Na uradni spletni strani EU je recimo objavljeno naslednje vprašanje:
»V Nemčiji nameravam kupiti avtomobil in ga nato registrirati doma na Nizozemskem. Ali moram DDV plačati dvakrat in nato zahtevati povračilo?«
Odgovor je: »Ne. Prodajalca v Nemčiji samo opozorite, da boste avtomobil registrirali v drugi državi. DDV boste nato plačali samo na Nizozemskem.«
Naj opozorimo še na različne davčne stopnje po državah, zaradi česar se zdi vozilo morda ugodnejše, kot je v resnici! Italijani imajo enak davek kot mi. Toda v Nemčiji je davek 19 %. To pomeni, da vam bo Nemec sicer vrnil plačanih 19 % DDV-ja, vendar boste vi za ta motocikel v Sloveniji plačali 22 % DDV-ja. To torej podraži vaš motocikel za 3 %.

Kako speljati postopek?

Pri prodajalcu kupite motocikel, pri čemer je treba upoštevati, da imajo nekatere države omejitev pri gotovinskem poslovanju.
Vsekakor Italija, kjer je dovoljeno gotovinsko plačilo do 3.000 evrov. Prav tako je treba vedeti, da ne sprejemajo vsi trgovci večjih gotovinskih zneskov in jih bo treba nakazati na tekoči račun.
To v praksi pomeni, da boste verjetno opravili vsaj del plačila po predračunu, morda lahko plačilo izvedete s pomočjo svoje spletne banke kar pri prodajalcu oz. trgovcu ali pa na banki v bližini.
Prodajalec vam vozila najbrž ne bo predal, preden ne bo prejel denarja na svoj račun. Zato lahko pokličete tudi v svojo banko in jih prosite, da pospešijo transakcijo. To je možno.
Predhodno torej preverite pri prodajalcu, kako boste lahko izvedli plačilo.
Če boste motocikel pripeljali domov po cesti, si morate zagotoviti zavarovanje in začasni registrski tablici v državi nakupa vozila. Nekateri trgovci to omogočajo oziroma nudijo vsaj pomoč pri takšni storitvi.

Kaj sledi v Sloveniji?

V 15 dneh od nakupa vozila (upošteva se datum na računu ali kupoprodajni pogodbi) morate zdaj pridobitev vozila prijaviti slovenskemu davčnemu organu. V praksi je postopek tak, kot je opisan na teh straneh pod naslovom »Uvoz motocikla iz Nemčije – Sveža osebna izkušnja«. Povzemamo:
Najprej bo treba na enega tistih tehničnih pregledov, kjer opravljajo postopke ugotavljanja skladnosti vozil (homologacije). Tam sprožite postopek preverjanja skladnosti; potrebovali boste originalni račun, odjavljeno prometno dovoljenje (če je bil motocikel že registriran), osebni dokument in tako imenovano COC listino (certifikat o skladnosti), ki vam ga mora obvezno izročiti trgovec.
Vendar pa to še ne pomeni, da boste ta dan pridobili tudi homologacijsko listino! To pride na koncu – ko plačate vse davke.
Motocikel vam bodo pregledali in fotografirali stanje števca ter nato izdali Izjavo o emisijski ustreznosti vozila.
S to izjavo boste odšli na eno od izpostav FURS-a (Finančna uprava). Preden namreč vozilo registrirate v Sloveniji, je treba poravnati tudi obveznosti iz naslova DDV in DMV. Vlogo za izračun boste oddali v vložišču FURSA, k njej je potrebno dodati originalne dokumente, kot so izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve, izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki ste jo pridobili pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz nje pa morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti in državi dobave. Pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi, je treba dodati tudi izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).
Nato sledi čakanje … včasih tudi več kot 30 dni, da FURS telefonsko ali po e-mailu sporoči višino dajatev. Šele ko poravnate tako DMV kot DDV, vam FURS izda dokazilo o plačilu davka, hkrati pa vpiše motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek.
Zdaj se lahko z listinami, ki ste jih dobili od FURSA, vrnete na tehnične preglede, kjer vam bodo izdali homologacijski karton.
Vozilo je potrebno še zavarovati in registrirati.

Deli
Pripni
Čivkni